De Historische Kring Glanerbrug, is in november 2006 opgericht als onderdeel van de Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker (SHSEL).

De HKG heeft zich ten doel gesteld om informatie van en over Glanerbrug en Glanerbruggers te ordenen en inzichtelijk te maken voor belangstellenden. We vergaderen eens per maand in ons archief dat in de pastorie aan de Kerkstraat is gevestigd.

Het archief is op afspraak te bezoeken, via tel. 053-4613366 of d.m.v. het invullen van het contactformulier op deze website.
U bent er van harte welkom. We doen ons best om de geschiedenis van Glanerbrug onder de aandacht van het publiek te brengen. Daarvoor gebruiken we onze eigen internetsite: www.historischekringglanerbrug.eu en ook onze Facebookpagina die iedere week wordt ververst met een foto uit het bewogen verleden van ons dorp.

Sinds 2015 geven we ook boeken uit en in dat jaar verscheen ons eerste boek “Opstaan ’t is oorlog” over Glanerbrug vlak voor, tijdens en direct na de Duitse bezetting. In 2018 kwam ons tweede boek “Nou vooruit, nog eentje dan” uit over kroegen, cafés en andere gelegenheden aan beide kanten van de grens en 7 november 2020 is ons derde boek “Stil… zwijgend” uitgekomen. Dit boek gaat over de uitzending van Glanerbrugse jongens tussen 1945 en 1962 naar Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea.

Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd terecht in ons archief.
Wees welkom!
Historische Kring Glanerbrug