Oh Glanerbrug!
             “Het Schip in? “

Het was zeer zeker een heel warm gezin: vader, moeder en een behoorlijk aantal kinderen. Ze woonden in een ruime woning ergens in Glanerbrug. Een woning in een straat die begin jaren ’60 met name geschikt was voor grotere gezinnen en van die grotere gezinnen was dit er dus ook een. Hun naam doet er nu even niet toe, maar oplettende (en ingewijde) Glanerbruggers zullen hen ongetwijfeld kennen. Het was een gezin waarvan de moeder tot op hoge leeftijd schilderijen vervaardigde en waarvan vader eveneens tot op hoge leeftijd nog zijn eigen auto bestuurde. Dat ging zeker in de winter met nogal wat rituelen gepaard. Na een sneeuwbui ging moeder naar het voertuig gewapend met een stoffer om de sneeuw van de ruiten te verwijderen. Vader startte de auto en gaf daarbij zoveel gas, dat het leek alsof er een model Leopard-tank de straat binnen denderde. En dan ging het duo op pad om boodschappen te halen of iets dergelijks. Ze hadden elkaar nog en dat was genoeg. Het was ook een gezin waar de kinderen heel veel vrijheid kregen om hun technische kennis en vaardigheden te uiten. En dat was de oorzaak van het feit dat men de regionale dagbladpers haalde. De gezinsleden hadden besloten om een boot te gaan bouwen. Waar de onderdelen vandaan kwamen, weet ik niet en hoe het bouwproces verliep is evenmin bekend. Dat het met vereende krachten ging, staat in ieder geval buiten kijf en vast en zeker diende vader de bouwers van advies en zorgde moeder voor de catering. Hoe dan ook, toen het casco klaar was kon de boot in de verkoop. Een koper werd alras gevonden. Nu moest dat casco alleen nog op straat komen om verder getransporteerd te worden. Omdat het gevaarte met een lengte van zo’n 10 meter en een breedte van 4 meter te groot was geworden om vanuit de tuin en via de gang naar de straat te kunnen worden vervoerd, werd de hulp van een kraanwagen ingeroepen. Dat gevaarte tilde de boot over het huis naar de straat, waar een vrachtwagen klaar stond om de boot verder te vervoeren.


Een fraaie foto met een verhaal sierde de volgende dag een pagina in de krant. Of de boot een lang leven heeft gehad weet ik niet. Wel dat de gebeurtenis destijds veel bekijks trok en voor even het gesprek van de dag was in het dorp. In ons toen nog bedaarde dorpje aan de oever van de Glanerbeek.