“Eper Nachkriegsgeschichten”
nu ook in Glanerbrug te koop.

Sinds kort ook in Glanerbrug te koop:
“Eper Nachkriegsgeschichten” over de periode 1945-1975 in Epe.  De Heimatverein Epe presenteerde het boekwerk op 12 november en het is een kloek boekwerk geworden met verhalen over hoe het leven in Epe/Gronau na de oorlog zijn loop hernam. Het zijn verhalen over leven en werken bij onze buren, over verdriet en vreugde, over tijden die voorbij zijn gegaan en nooit weer terugkeren. Een indrukwekkend geheel aan verhalen in twee banden met harde kaft en rijk geïllustreerd met uniek beeldmateriaal. Het boekwerk is te koop bij de Historische Kring Glanerbrug voor € 25,00. U kunt een exemplaar bestellen via het contactformulier  van de HKG.
U kunt ook op maandagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur naar ons archief komen aan de Kerkstraat.

Op bezoek in Epe.

Op uitnodiging van de Heimatverien Epe was een delegatie van de Historische Kring op vrijdag 12 november aanwezig bij de presentatie van het boekwerk ”Eper Nachkriegsgeschichten”. Het was een keurig verzorgde en zeer geanimeerde bijeenkomst en na afloop overhandigde voorzitter Wilhelm Kemper van de Heimatverein Epe drie exemplaren van “Eper Nachkriegsgeschichten” aan Albert Kroeze van de HKG.

Albert neemt de boeken in ontvangst

Het voor 18 november geplande bezoek van de Heimatverein aan Glanerbrug moest helaas vanwege de beperkingen worden verplaatst naar begin 2022. Maar,..wat in het vat zit…

Wij feliciteren onze “Heimatfreunde” uit Epe  van harte met de publicatie van  het lijvige en keurig verzorgde boekwerk.

 

       Archief Brugger Zangers naar Historische Kring Glanerbrug

Bennie ten Thij draagt het archief over aan Willie Meester

Op 2 september 2021 is het complete archief van de in 2020 opgeheven “De Brugger Zangers” overgebracht naar de Historische Kring Glanerbrug. Behalve dit complete archief zijn al eerder de archieven van Jongerensociëteit “De Grenspoal”, van de “Brugger Daansers” en delen van het archief van vv. Glanerbrug in het bezit van de HKG gekomen. De materialen van “De Brugger Zangers” zullen worden gesorteerd, gedigitaliseerd en veilig opgeborgen zodat ze voor het nageslacht bewaard blijven.

Foto’s centrum Enschede