Nieuw boek Historische Kring Glanerbrug
“Van vlakbijl tot internet”

In november 2020 besloten de leden van de Historische Kring Glanerbrug de geschiedenis van het grensdorp vanaf de prehistorie tot heden in beeld te brengen. Veel tijd en energie werd in dit uitdagende project gestoken met als resultaat een lijvig boek dat in november zal uitkomen.   

Volgens Joop Kwakman die de eindredactie voor zijn rekening nam, begon het klussen aan het nieuwe boek met de vraag hoe oud Glanerbrug eigenlijk is. De Historische Kring kreeg materiaal in handen met documenten over opgravingen, afbeeldingen van bodemvondsten, maar ook verhalen te horen van mensen die uit andere delen van ons land naar Glanerbrug trokken. Denk maar eens aan de duizenden mensen die rond 1900 naar Glanerbrug verhuisden om in een van de textielfabrieken te gaan werken. In het eerste hoofdstuk gaat het boek terug naar de prehistorie. In Twente zijn door gletsjers stuwwallen gevormd. En op diverse plaatsen zijn zwerfkeien achtergebleven die door de eerste bewoners werden gebruikt om gereedschappen van te maken. Bodemvondsten toonden aan dat mensen in de buurt van Glanerbrug hebben geleefd. Zo is rond 1930 ergens op het huidige Bultserve de kop van een stenen landbouwwerktuig aangetroffen. De eerste zichtbare contouren van het dorp Glanerbrug hebben we te danken aan de Fransen. Ons dorp wordt namelijk aan het begin van de 19de eeuw in kaart gebracht door de Pruisische generaal-majoor le Coq. In dienst van het leger van Napoleon tekent hij in 1805 een kaart waarop de grens met het Koningrijk Pruissen is aangegeven. En waarop Schiltkamp, Den Bult en Schipholt en een aantal andere erven zonder naam staan aangegeven. Halverwege de 19de eeuw zien we aan de noordkant van de “Stroat” het Bultserve. Het gebied strekt zich van noord naar zuid uit van het huidige sportpark tot het Heldersplein. En van oost naar west van de Glanerbeek tot de Kerkstraat.  De auteurs besteden in hun boek ruimschoots aandacht aan kerken, muziek, brandweer, sport en transport om er maar een paar te noemen.  Maar je kunt ook de verhalen van getuigen lezen, aldus de samenstellers. Zo vertelt Olde Hengel als eerste chauffeur van Nijhuis Transport over zijn ervaringen. En het verhaal van Dieter de Bruin, een van de allerlaatste werknemers van de textielfabriek Eilermark vlak over de grens.    

“Van vlakbijl tot internet” is een lijvig en rijk geïllustreerd boek dat in een oplage van 500 exemplaren in november van dit jaar verschijnt. Het boek is tot stand gekomen dankzij de inbreng van HKG-leden Frits Hardick, Benno Kamphuis, Albert Kroeze, Joop Kwakman, Willie Meester, Kobus Poort en Conny Wubs. De lay-out is verzorgd door Elly Meester- Wielinga.

Kosten: € 19,95   

Het boek is in november te koop bij Primera Jan Haast en drogisterij Hardick.  Ook kunt u het boek via internet bestellen bij voorzitter Willie Meester,  wmeester@home.nl

Dit artikel is overgenomen uit De Grensstreek