In memoriam Theo Kamphuis

Hij was er bij toen in november 2006 de Historische Kring Glanerbrug werd opgericht: Theo Kamphuis uit Enschede. Theo was niet alleen neerlandicus, maar ook een bevlogen vastlegger van de Glanerbrugse geschiedenis.

Zijn verhalen in “De Sliepsteen” van de SHSEL en ook in “Oet dorp en Marke” van de Historische Kring Losser maakten veel indruk, omdat het gedegen en zeer goed gedocumenteerde verhalen waren die vooral over de Beekhoek gingen. Dat deel van Glanerbrug lag na aan zijn hart en hij sprak met veel (oud-) bewoners van het gebied over het leven en werken daar aan de rand van Glanerbrug.

Een deel van al het werk dat Theo in de Beekhoek verricht heeft, gebruiken we voor ons nieuwe boek dat eind 2024 uit zal komen.

Wij herinneren ons zijn bijdragen in de speciale editie van De Sliepsteen over Glanerbrug en in ons eerste boek “Opstaan, ’t is oorlog!”. Ze zijn stuk voor stuk waardevol voor het nageslacht en blijven de moeite van het herlezen waard.

De laatste jaren was Theo’s betrokkenheid bij de HKG door huiselijke omstandigheden helaas beperkt.

Theo Kamphuis, een nauwgezet streekhistoricus en mede-oprichter van de Historische Kring Glanerbrug, overleed op 3 februari 2024 op 87-jarige leeftijd.

Zijn nabestaanden wensen we de kracht om dit verlies een plek te kunnen geven.

Historische Kring Glanerbrug.

Geslaagd Dorpsfeest Glanerbrug!

Het was druk en warm die 10e september aan De Stroat. Druk vanwege het Dorpsfeest Glanerbrug en warm,…tja vanwege de klimaatverandering volgens deskundigen.

In ieder geval was ook de HKG present met een kraam aan De Stroat. Van 11 tot 17 uur werd de kraam bemand en konden belangstellenden boeken kopen, een praatje komen maken en vooral herinneringen delen. Van die gelegenheid hebben velen gebruik gemaakt en ook nu weer hoorden we verhalen die ons nog niet bekend waren. Al met al was het voor ons als HKG een geslaagde zondag. Een heel erg geslaagde middag zelfs. De volgende keer zijn we weer present. Zeker weten!

 

HULPVRAAG!!

 vanaf de oprichting in 2006 heeft de Historische Kring Glanerbrug bepaald niet stilgezeten en heeft een indrukwekkend archief, bestaande uit krantenartikelen, foto database en een mooie boekenverzameling opgebouwd.

Ook hebben wij een drietal boeken uit kunnen geven en medewerking verleend aan “In Vogelvlucht over Glanerbrug”. Ons vierde boek is op komst en verschijnt medio november 2024.            

Maar net als zoveel andere verenigingen krijgen wij ook te maken met gebrek aan vrijwilligers die een steentje bij kunnen/willen dragen, om de Historische Kring Glanerbrug ook na ons willen voortzetten, zodat het archief niet voor Glanerbrug verloren gaat.

Enkelen van ons zijn heengegaan, anderen hebben bedankt en voor hen die nu nog actief zijn beginnen de jaren te tellen.

 Oproep aan mensen die begaan zijn met de geschiedenis van ons dorp, die willen en kunnen samenwerken binnen een kleine groep, kom eens een keer langs op ons archief. Wij zorgen voor een kop koffie.

Nieuwsgierig geworden? Bel – mail naar onderstaande adressen voor een afspraak.

Reacties graag naar voorzitter W. Meester – 053-4613366 – wmeester@home.nl
of via het contactformulier                                                 

logo_HKG

   De mooie kanten van Epe!

Epe ist da, wo Gronau am schönsten is!”, is een uitspraak die mensen uit Epe graag gebruiken om het verschil tussen de twee plaatsen aan te geven. Op 10 mei toonde Epe haar mooiste gezicht aan een afvaardiging van de Historische Kring Glanerbrug.  De vier Glanerbruggers die naar Epe gingen, werden door voorzitter Wilhelm Kemper van de Heimatverein Epe verwelkomd in het Heimathaus in het centrum van de stad. De dames en heren van de Heimatverein zetten die middag hun beste beentjes voor om het hun gasten naar de zin te maken. Na de begroeting was het tijd voor “Kaffee mit Kuchen”. Zelf gebakken “Kuchen” wel te verstaan, zoals dat bij onze oosterburen gebruikelijk is. Daarna voerde een wandeling langs tal van historische plekken in Epe. Uiteraard was een bezoek aan de indrukwekkende Agathakerk ook in de tocht opgenomen net als een rondje door het altijd fraaie Stadtpark. Wilhelm en zijn andere clubgenoten vertelden veel over de geschiedenis van de stad en over de panden die bewaard zijn gebleven. Een bijzonder monument is de oude synagoge van Epe die dankzij inspanningen van een werkgroep uit de Heimatverein helemaal wordt opgeknapt. Terug in het Heimathaus stonden glaasjes met een zelfgemaakte pruimenlikeur klaar om te proosten op een zeer geslaagde middag. En omdat zo’n wandeling hongerig maakt, was ook de tafel gedekt met belegde broodjes. Niet alleen de stad Epe toonde die 10e mei haar mooiste gezicht; de Heimatverein Epe deed er niet voor onder.

Met de afspraak om de contacten te blijven onderhouden namen we afscheid van deze vriendelijke en gastvrije “Heimatfreunden”.

E02
E12
E11
E10
E09
E08
E07
E06
E05
E04
E03
E01
previous arrow
next arrow
logo_HKG

Film Brugger Zangers

In het erfgoed van wijlen mijn schoonouders, vond ik een oude 8 mm film met op de doos de vermelding: Brugger Zangers. Bij nazoeken op internet vond ik het gegeven dat de Brugger Zangers als koor, in 2020 zijn opgehouden te bestaan. Het complete archief van dit koor, zou in 2021 zijn overgedragen aan de historische kring Glanerbrug.

Bekijk hier de film