Leden Historische Kring Glanerbrug

Willie Meester

Voorzitter

Joop Kwakman

Secretaris

Albert Kroeze

Penningmeester

Frits Hardick

Lid

Theo Kamphuis

Lid

Benno Kamphuis

Lid

Reinhard Hishink

Lid

Kobus Poort

Lid

Het bestuurswerk betreft in alle gevallen vrijwilligerswerk.