Ver voor onze jaartelling zwerven jagersvolken door de omgeving van Glanerbrug en vestigen zich er groepjes landbouwers. Een stenen landbouwwerktuig dat op het Bultserve is gevonden bewijst dit. Zo’n 6000 jaar geleden wordt dit werktuig, een dissel, op deze plek achtergelaten. Ook de bronzen vlakbijl die elders in Glanerbrug wordt opgegraven, bewijst dat er mensen in onze omgeving hebben rondgezworven.

Van permanentere bewoning in de buurt van Glanerbrug is pas sprake rond het jaar 1000 na Chr. als er melding wordt gemaakt van een versterkte woonplaats, een borg, bij het Aamsveen. De bewoners van deze borg verdwenen waarschijnlijk als gevolg van een pestepidemie en van de borg zelf is niets terug te vinden. In het midden van de 16e eeuw wordt voor het eerst melding gemaakt van een brug over de Glanerbeek, ongeveer op dezelfde plek waar nu de grensovergang te vinden is. Aan beide kanten van de brug ontstaan eet-en drinkgelegenheden waar reizigers ook hun paarden kunnen laten verzorgen en waar ze kunnen overnachten.

Als de gebroeders Van Heek in 1888 hun “Baumwollspinnerei Eilermark” beginnen vlak over de grens, begint ook het dorp Glanerbrug aan een stormachtige groei. Tal van arbeiders uit de verarmde regio’s van ons land zoeken werk bij Eilermark en in andere textielfabrieken in Enschede en Gronau. Met de komst van al die arbeiders en hun gezinnen komen er ook voorzieningen: kerken, winkels, cafés en verenigingen. Gedurende de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) wordt de grens met Duitsland gesloten en dat betekent voor veel mensen dat ze niet naar hun werk kunnen. Het leed dat de Tweede Wereldoorlog ook in Glanerbrug teweeg brengt is evenwel vele malen groter. Bijna alle Joodse inwoners van ons dorp worden vermoord, anderen komen om in werkkampen of worden op een of andere manier getroffen door het oorlogsgeweld. Na de bevrijding wordt de wederopbouw met kracht ter hand genomen. Vooral vanaf het midden van de jaren ’60 wordt het dorp Glanerbrug fors uitgebouwd. Nieuwe woonwijken worden aan de zuidkant (Eekmaat, muziekbuurt, Oikos, Eilermarke) en noordkant (Voskamp 1 en 2) van de Gronausestraat uit de grond gestampt.
De onbeduidende grensovergang aan de houten brug van eens is uitgegroeid tot een gemeenschap met meer dan 10.000 inwoners.