Geschiedenis van het LO in Glanerbrug ( Deel 1)
School G.

Na de grenswijziging op 1 januari 1884 moest van het plan om een nieuwe school te bouwen op het Hoog en Droog in Enschede worden afgezien. Hiervoor in de plaats werd een school gebouwd aan de Rijksweg 91 te Glanerbrug.

 

De aanbesteding voor de bouw van een school met één lokaal en een onderwijzerswoning werd gehouden op 8 april 1884. De bouw van de school werd gegund aan W. Reijgers en J.H. Varvik, aannemers te Enschede voor 2.837 gulden en voor de onderwijzerswoning aan dezelfde aannemers voor 2.567 .

Het kleine schooltje werd in 1894 uitgebreid met een tweede lokaal. Na aanbesteding op 24 april 1894 werd de bouw en verbouw van de school gegund aan Jan Schreurs, aannemer te Enschede voor 3.747 gulden. In 1898 werd de school uitgebreid met twee lokalen. De aanbesteding vond plaats op 4 januari 1898. Het werk werd gegund aan Jannes Boers, timmerman te Glanerbrug voor 4.452 gulden.

De intussen tot vier lokalen uitgegroeide school werd in 1900 wederom uitgebreid. Er werden nog vier lokalen aan het bestaande schoolgebouw toegevoegd. De aanbesteding voor deze grote uitbreiding werd gehouden op 6 maart 1900. De laagste inschrijvers waren Hendrikus Mastenbroek en Wilhelm Hartmann, aannemers te Enschede, aan hen werd het werk gegund voor 9.000 gulden.

In 1904 werd een nieuwe school gebouwd aan de Schoolstraat 1 te Glanerbrug achter de bestaande school. De nieuwe school werd eerst gebruikt als dependance van school G. Bij de bouw van de nieuwe school aan de Rijksweg 418, de later genoemde Dolphiaschool. In 1910 kreeg de school de naam G1 en de nieuwe school werd G11.

Bij besluit van de gemeenteraad in 1929 werd de school G1 gesplitst in School G1 aan de Rijksweg 91 en school 1V Schoolstraat 1. Het schoolgebouw aan de Schoolstraat werd in 1930 overgedragen aan de Vereniging voor Christelijk onderwijs.

School G1 aan de Rijksweg 91 kreeg in 1940 de naam Glanerbrugschool. Van september 1939 tot mei 1940 werd in de school huisvesting verleend aan de bij de grenswacht betrokken militairen. Later werd de school gevorderd door de Duitse weermacht. In 1950 zijn de leerlingen van de Glanerbrugschool van de Rijksweg 91 overgegaan naar de nieuwe Finse school aan de Schipholstraat 48a, bij raadsbesluit van 4 december 1950 de Jan Ligthartschool genoemd.

*De zogenaamde Finse school was een volledig uit hout opgetrokken lagere school van één bouwlaag met een flauw hellend dak en een vrijstaande gymnastiekzaal. De voorbewerkte houten onderdelen werden uit Finland geïmporteerd en ter plaatse in elkaar gezet. Finse scholen dienden als noodvoorziening.He t oude gebouw is tijdelijk gebruikt door leerlingen van de Schipholschool. Na het aanbrengen van voorzieningen in de Schipholtschool verlieten de leerlingen het oude gebouw weer. Eén lokaal werd in 1954 verbouwd tot Gymnastieklokaal en in juli 1958 werd het voormalige schoolgebouw afgebroken.

Schoolhoofden waren:
A. Niterink van 1884 – 1894 *H. Boeve van 1894 – 1922
G. ter Heegde van 1923 – 1932 H. Frost van 1932 – 1938
J.T.F. Kalkman van 1938 – 1945 M.J.L. van der Vlucht van 1949 – 1968
A. Spoelstra van 1969 – 1973 G.D. Robers van 1973 – 1979
B. Weijschede van 1979 – 1985

Schoolgebouwen en schoolnamen:
School G -Rijksweg 91 1884 – 1904
School G -Rijksweg 91 en Schoolstraat 1 1904 – 1910
School G1-Schoolstraat 1 1910 – 1929
School G1 -Rijksweg 91 1929 – 1940
Glanerbrugschool -Rijksweg 91 1940 – 1950
Jan Ligthartschool -Schipholtstraat 48a 1950 – 1985

Midden in het dorp, op de plek waar het wijkcentrum heeft gestaan en waar later Jaap van der Vegt zijn Hobbyzaak had is nu een AH winkel gevestigd. Op deze plek stond vroeger (1884) een 12-klassige school met een huis voor de bovenmeester.

 

Het schoolgebouw bestond uit twee delen. Het grote gebouw voor de klassen 5 t/m 12 met 8 lokalen, stond aan de Rijksweg 91 en een kleiner gebouw aan de Schoolstraat 1 (nu apotheek De Eekmaat ) bestaande uit vier lokalen voor de klassen 1 t/m 4.  Men had namelijk gekozen voor halfjaar klassensysteem. Je kon elk half jaar bevorderd worden naar een hoger leerjaar, zodat je na zes jaar lagere school twaalf klassen had doorlopen.

De openbare school is voor Glanerbrug in opbouw van grote betekenis geweest. De leerkrachten hebben zich onder leiding van hoofdmeester Boeve enorm ingezet voor de jeugd van Glanerbrug en voor het sociaal-maatschappelijk leven. Naast het dagelijks lesgeven op school hebben enkelen zich bezig gehouden met kerkenwerk en verenigingsleven.

 

 

Zelfs nu nog worden de namen Boeve, Kist, ter Heegde, Moerman en Schierbeek door de oudere inwoners van Glanerbrug met respect en waardering uitgesproken.

 

 

 

 

De Zonnebloem

De Vereniging Volksonderwijs, afdeling Glanerbrug, opende op 1 maart 1934 de eerste kleuterschool in Glanerbrug. De school werd eerst ondergebracht in de Glanerbrugschool aan de Rijksweg 91. De behoefte aan neutraal kleuteronderwijs was zo groot, dan na de bevrijding in november 1948 een tweede klas werd gevestigd in de Dolphiaschool aan de Rijksweg 418. Op 1 januari 1951 werden de kleuterklassen door de gemeente overgenomen. De leidsters van de kleuterschool kwamen in gemeentedienst.

Het schoolgebouw Rijksweg 91 verkeerde in een slechte staat. De kleuterklas werd al spoedig over gebracht naar de Pestalozzischool aan de Bultsweg 170. In verband met de renovatie van de Dolphiaschool maakte de kleuterklas uit die school van maart tot november 1955 tijdelijk gebruik van een speeltuingebouwtje in de wijk Dolphia. Intussen waren de plannen voor een kleuterschool al voorbereid. De raad besloot op 8 juni 1954 een drieklassige school met speellokaal. De aanbesteding vond plaats op 30 december 1954. De bouw werd gegund aan de fa. A. v.d. Velde en Zn te Enschede. Op 12 november 1955 kon de nieuwe school aan de Jacob Roggeveenstraat 45 feestelijk worden geopend. Op 19 december 1955 gaf de raad de kleuterschool de naam van “Kleuterschool De Zonnebloem’’.

De kleuterklassen in de Pestalozzischool en Dolphiaschool werden in 1956 dependances van de Zonnebloem. Op 1 augustus 1974 werd de kleuterklas, die gevestigd was in de Dolphiaschool een dependance van de kleuterschool Bruintje Beer. De Zonnebloem kreeg in 1974 tijdelijk dependance in een lokaal van een clubgebouw aan de Schoolstraat 13 en vervolgens een dependance in de Jan Ligthartschool. Op 1 augustus werd kleuterschool De Zonnebloem opgenomen in de Openbare Basisschool ‘De Eekmaat. De dependance van de school aan de Bultsweg170 werd op die datum opgenomen in de Openbare Basisschool “Het Glanerveld”.

Hoofdleidsters
Mevr. J.H. Bolderink 1955-1958
Mevr. D. Zendman 1958-1959
Mevr. H.A. Reckers- Varvik 1960-1964
Mevr. J. Peters 1965-1982
Mevr. J.F.G. Schurink 1982-1985

Bronvermelding. Openbare Lagere scholen in Enschede & Lonneker 1645-1985 T. Wiegman / SV Sportlust 75 jaar / 100 jaar Muziekvereniging Wilhelmina/Glanerbrug info/HKG Glanerbrug.