Geschiedenis van het LO in Glanerbrug (Deel 4)

SCHOOL G IV – Bultserveschool – J . H . Pestalozzischool, Glanerveld, Glanerbrug Noord.

Ter uitbreiding van School G te Glanerbrug werd een plan ontworpen voor het bouwen van een apart schoolgebouw achter de bestaande school aan de Rijksweg 91. Op 25 februari 1904 werd de bouw van deze school van vier lokalen aanbesteed. De bouw werd gegund aan de aannemers H . te Lintelo en G . J . Overbeek te Enschede voor ƒ 10.300, gulden.

Dit nieuwe schoolgebouw werd als dependance in gebruik genomen bij School G en was gevestigd aan de Schoolstraat 1. Bij de bouw van een nieuwe school aan de Rijksweg 418, de later genoemde Dolphiaschool in 1910, kreeg de school de naam G I . In de vergadering van de raad van 29 januari 1929 werd besloten tot splitsing van School G I in twee scholen en tot de nodige verbouwing

van het schoolgebouw aan de Schoolstraat 1. Bij besluit van de raad van 29 april 1929 werd School GI gesplitst in School G I Rijksweg 91 en School G IV Schoolstraat 1. In juni 1929 werd echter besloten de verbouw van School G IV voorlopig uit te stellen en voorrang te verlenen aan de bouw van een nieuwe school aan de Bultsweg. De School GV werd in september 1929 aanbesteed. Op verzoek van het Schoolbestuur van de Vereniging voor Christelijk Schoolonderwijs te Enschede en Lonneker van 4 april 1930 werd de Openbare Lagere School G IV te Glanerbrug bij raadsbesluit van 30 juni 1930 ter beschikking gesteld van genoemde vereniging. School G IV werd daarbij opgeheven, terwijl de nieuw gebouwde school aan de Bultsweg G V veranderd werd in G IV .

Ten behoeve van het christelijk onderwijs werd het schoolgebouw aan de Schoolstraat 1 in 1930 verbouwd. Deze verbouwing werd aanbesteed op 12 augustus 1930 en het werk werd gegund aan E . Gebben, aannemer te Enschede voor ƒ 2.989,gulden. Het glas- en verfwerk aan H. Obdeijn te Enschede voor ƒ 1.389,gulden. Het schoolgebouw is van 1965 tot in 1980 in gebruik geweest als kleuterschool bij de Vereniging voor Christelijk Volksonderwijs. In augustus 1980 werd het gebouw in gebruik genomen door de gemeentelijke Scholengemeenschap “De Marke”.

School G IV aan de Bultsweg 170 werd zoals reeds vermeld op 13 september 1929 aanbesteed. De bouw van deze zeven-klassige school werd gegund aan E. Gebben, aannemer te Enschede voor 57.892 gulden. Het glas- en verfwerk werd uitgevoerd door W.H. Wermer te Enschede voor ƒ 3.083, gulden.

De Zwitser Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) was een pionier in de pedagogiek en is bekend geworden vanwege zijn onderwijsmethoden die sterk op een natuurlijke opvoeding steunen. Sinds 1930 volgen de kinderen in Glanerbrug hun onderwijs in dit fraaie schoolgebouw in de stijl van de Amsterdamse School.

Bij de samenvoeging van Enschede en Lonneker op 1 mei 1934 ging de school over naar de gemeente Enschede. In 1940 kreeg de school de naam Bultserveschool, op 4 december 1950 gewijzigd in J . H . Pestalozzischool. De school vierde in 1960 het 30-jarig bestaan. Bij het gouden jubileum in 1980 werd een feestweek gehouden. In 2020 zal de school dus haar 90 jaar bestaan vieren.

Evenals de Usselerschool werd ook de Pestalozzischool met opheffing bedreigd. Gedeputeerde Staten van Overijssel besloten in juni 1984 dat de school in 1985 moest worden opgeheven. Het aantal leerlingen lag onder de norm om te komen tot de stichting van een basisschool. De Pestalozzischool heeft een specifieke buurtfunctie en is binnen het Enschedese onderwijsgebied een zware stimuleringsschool. Er werd een commissie “Instandhouding Pestalozzischool” in Glanerbrug opgericht die op krachtige wijze acties ging voeren voor het behoud van de school. Zowel de gemeente als zes belanghebbende instanties tekenden beroep aan bij de Raad van State. Er werd zelfs een videofilm gemaakt om aan te tonen hoe belangrijk het is de school voor de buurt te behouden.

In twee autobussen trokken ouders en afgevaardigden van de gemeente op 24 januari 1985 naar de hoorzitting van de Raad van State, waar oók de videofilm werd vertoond. In een vurig betoog voerde wethouder F . van der Meer een veelheid van argumenten aan om de instandhouding van de school te rechtvaardigen. Enigszins opgelucht kwam het gezelschap terug uit Den Haag. De beslissing liet echter nog lang op zich wachten. Pas op 5 juli 1985, de schoolvakanties waren al begonnen, kwam het verlossende bericht uit Den Haag. De school kon blijven bestaan.

Door samensmelting met de dependance van de kleuterschool De Zonnebloem werd de school in het nieuwe schooljaar een openbare basisschool met als naam Basisschool “Het Glanerveld” en is een gemeentelijk monument in de volksmond ook wel de Pestalozzischool genoemd.

De lage school heeft een L-vormige plattegrond met een centraal gelegen hal van waaruit twee vleugels lopen. Het pand is gebouwd met een constructie van gewapend beton en holle baksteen en is opgetrokken in een donkerbruine baksteen onder een rood zadeldak. In de lange gevels zijn grote vensterpartijen geplaatst, bestaande uit negen rechthoekige vensters in donkergroene kozijnen, geplaatst in een wit raamwerk. De bovenste vensters zijn voorzien van een decoratieve roedenverdeling. Het centrale gedeelte heeft een rondlopende gevel en is tussen twee hoog opgaande bakstenen muren geplaatst, die tegen de twee schoorstenen zijn gebouwd. Decoratief zijn de witte vierkante klok en de verticale uitspringende bakstenen banden. De gevel van de ronde hoek is voorzien van een strook verticale vensters gescheiden door groen houtwerk. De horizontale belijning van het gebouw wordt versterkt door de brede witte dakranden.

De entree van de school bevindt zich links van de ronde kern. Bij binnenkomst komt men in de ruime ontvangsthal, met daarin de kamer van het schoolhoofd, de berging en een trap naar de zolder. Vanuit de hal heeft men toegang tot de noord- en oostvleugel, waarin aan een lange gang de verschillende klaslokalen zijn gesitueerd. In 1960 is het gebouw licht gewijzigd, waarbij de entree is verplaatst. Voor de school is een laag bakstenen muurtje gemetseld dat de karakteristieke ronde lijn van het gebouw volgt.

Een buurtbewoner vertelde: Glanerbrug bevrijd op 4 april (Ie Paasdag) 1945

“Om ongeveer 6 uur die avond zaten we aan tafel voor de paaseieren, leder ogenblik zou het kunnen gebeuren. Ik liep naar buiten en zag een enorm gevaarte de Bultsweg in draaien. Een tank van de Engelsen, dus. Binnen de kortste keren was de hele straat vol mensen. Ongeveer 100 meter vanaf de Pestalozzischool (nu OBS Glanerbrug-Noord) kwamen de tanks tot stilstand. De soldaten deelden chocola en sigaretten uit en een winkelier kwam met rood-wit-blauwe hoedjes voor de kinderen op straat. Plots was er een gerucht. Er zouden nog Duitsers in de school zitten, dacht men. Een van de tanks draaide de koepel en de knal die volgde was schrikaanjagend. Het schot vloog dwars door alle muren van de school en een scherf trof een toeschouwer aan de achterkant van de school dodelijk, iedereen die voor de knal was gevlucht, kwam nu de straat weer op en toen zagen we ook meneer en mevrouw Baruch die jarenlang in onze straat bij de familie Reinink ondergedoken waren geweest. Zonder dat iemand dat had geweten!”

Schoolhoofden:
A . te Gussinklo 1929-1962
A . J . van Zeijl 1962-1965
H . Offerein 1965-1974
G. Otten 1974-1985
B. Jansen 1993-2001
T. Lubbers 2001-2014
A. Asbreuk 2014-2016
M. Spiele 2016-

Schoolgebouwen en schoolnamen:
School G IV Schoolstraat 1 1929- 1930
School G IV Bultsweg 170 1930- 1940
Bultserveschool idem 1940-1950
J . H . Pestalozzischool idem 1950-1985
Glanerveld idem 1985-
Glanerbrug Noord idem

 

Bronvermelding. Openbare Lagere scholen in Enschede & Lonneker 1645-1985 T. Wiegman / 75 jaar SV Sportlust / 100 jaar Muziekvereniging Wilhelmina /Glanerbrug info / HKG Glanerbrug / Basisschool Glanerbrug Noord.