Noodlot treft verzetsstrijder

Wieger Jonker wordt geboren op 12 januari 1911 in het Friese Donkerhoek, e gemeente Ooststellingerwerf als zoon van Jannes Jonker en Hiltje Lodenstein. Wieger trouwt in Enschede op 4 april 1935 met Jacoba Johanna Bruinewoud en uit dit huwelijk worden 4 kinderen geboren. Wieger verdient de kost als landbouwknecht en hij woont met zijn gezin aan de Bentstraat in Glanerbrug. Tijdens de bezetting (1940-1945) sluit hij zich aan bij de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten(NBS). Op 1 april wordt Glanerbrug bevrijd en Wieger sluit zich op 3 april aan bij een patrouille van de BS die er op uit wordt gestuurd om een klein weerstandsnest van de Duitsers in Glane op te ruimen. Deze operatie loopt voor de Glanerbrugger uit op een drama en de pers verslaat de gebeurtenis als volgt:

“Op dinsdag 3 april 1945 had er een droevig ongeval plaats. Een BS patrouille, bestaande uit leden van het Strijdend Gedeelte (SG), was erop uit getrokken om een klein weerstandsnest van de Duitsers in Glane op te ruimen. De weerstand was voor de patrouille te groot en vroeg versterking. Eén van de flinkste Ordedienst mannen Wieger Jonker, gehuwd en vader van 4 kinderen, een enthousiast strijder voor zijn vaderland meldde zich onmiddellijk om mee te gaan. Bij een huisdoorzoeking in een boerderij drong hij de ene deur binnen en SG-man Altena andere. Toen Wieger Jonker de deur zag open gaan, schoot hij Altena rakelings langs het hoofd. Deze meende dat hij te doen had met een Duitse soldaat. Altena reageerde onmiddellijk met een schot, dat helaas Wieger Jonker in het hoofd trof. Wieger overleed ter plaatse om 09.30 uur”

Over de uitvaart schrijft de pers:

“Gisterenmiddag werd Wieger begraven, gedragen door 4 man van de Ordedienst en 4 man van het Strijdend Gedeelte onder leiding van de SG commandant van het Harry Saathof.
Aan de groeve sprak een vertegenwoordiger van het Algemene Commando alhier. Boswinkel sprak als sectiecommandant van Wieger Jonker en Van der Meer als groepscommandant.
Het was een ontroerende begrafenis. Ds. B.J.A. Streefkerk, Gereformeerd Predikant te Glanerbrug, had de leiding van de begrafenis en sprak woorden van troost”.

Wieger Jonker vond zijn rustplaats op de begraafplaats Doodenzorg te Glanerbrug

Foto: Oorlogsgravenstichting

In 1983 volgde de herbegrafenis van Wieger op het Nationaal Ereveld te Loenen (GL). De naam van Wieger Jonker staat ingegraveerd op het ‘Provinciaal Verzetsmonument Overijssel’ in Markelo (gemeente Hof van Twente).