HKG

Historische Kring Glanerbrug

Oom Jaap.

Mijn vader en mijn oom Herman kwamen elke zondagmorgen bij elkaar en dan werd er gesproken over vroeger. Ik zat daar als kind met grote belangstelling naar te luisteren. Het ging meestal over wat ze zoal in hun jeugd hadden meegemaakt en vooral over de streken van hun broer Jaap.

vader BouweMijn vader Bouwe   oom hermanMijn oom Herman

Het gezin van mijn vader bestond uit grootvader Frederik Käveker en grootmoeder Geesje Käveker- de Boer met hun 7 kinderen. Frederik

Lees meer: Oom Jaap

Wieger JONKER (34 jaar)


Geboren donderdag 12 januari 1911 te Donkerbroek, gemeente Ooststellingwerf (FR)

Zoon van Jannes JONKER en Hiltje LODENSTEINNieuwsblad van Friesland, zaterdag 21 januari 1911
  
Op donderdag 4 april 1935 te Enschede (OV) gehuwd met Jacoba Johanna BRUINEWOUD.


Uit dit huwelijk 4 kinderen:

Hiltje, 12 december 1936;
Pieter, 22 mei 1938;
Sibbeline, 9 mei 1941 en
Jacobje Johanna, 3 december 1944.

Wieger had als beroep landbouwknecht en woonde met
zijn gezin aan de Bentstraat in Glanerbrug (OV).

Lees meer....Wieger Jonker

Vlodderstad

Hans Gosselt en Joop Kwakman

 

‘Vlodder-Willem’ luidt de bijnaam van Willem te Brinke, de man die in het begin van de 20e eeuw aan de zuidrand van Glanerbrug zijn huis bouwt. Hij is zeeman van beroep en tijdens een van zijn reizen is hij een onderbeen kwijt geraakt. Op de vraag van een voorbijganger, hoe hij er desondanks in slaagt om een huis te bouwen, antwoordt hij luchthartig: “Och, ik vlodder maar wat an!” Nadat hij zijn eigen huis af heeft, bouwt Willem ook nog een blok van vier en een van twee woningen. Als Te Brinke in 1910 onverwacht overlijdt, worden de woningen verkocht. Vraagt men aan de bewoners waar ze wonen, dan luidt het antwoord: “Aan de Veenweg, bij Vlodder-Willem!” Het zal nog tot 1925 duren voordat het Vlodderstad, zoals Glanerbruggers het kenden en nog kennen, wordt betrokken.

 

Schrikbarende woningnood

In 1923 stellen B&W van de gemeente Lonneker aan de gemeenteraad voor 24 ‘eenvoudige wooningen’ te laten bouwen om aan de schrikbarende woningnood in Glanerbrug het hoofd te bieden. Het ministerie wordt gekend in de voorstellen en op 12 januari 1924 oordeelt

Lees meer: Vlodderstad

Er was eens……..een POSTKANTOOR

Benno Kamphuis

Een tijdperk is voorbij: in oktober 2011 werd het laatste monumentale pand van de PTT aan de Neude in Utrecht gesloten. U kunt nu terecht bij BRUNA, PRIMERA, C1000 of ALBERT HEYN waar in een hoek nog een balie te vinden is. En toch is het nog maar dertig jaar geleden dat er in het hart van Glanerbrug een fraai nieuw postkantoor geopend werd: “Een aanwinst voor de bevolking van Glanerbrug en een belangrijke voorziening in de samenleving”, aldus de woorden van toenmalig directeur Dekens van het hoofdpostkantoor te Enschede.

Lees meer: Postgeschiedenis