HKG

Historische Kring Glanerbrug

Er was eens……..een POSTKANTOOR

Benno Kamphuis

Een tijdperk is voorbij: in oktober 2011 werd het laatste monumentale pand van de PTT aan de Neude in Utrecht gesloten. U kunt nu terecht bij BRUNA, PRIMERA, C1000 of ALBERT HEYN waar in een hoek nog een balie te vinden is. En toch is het nog maar dertig jaar geleden dat er in het hart van Glanerbrug een fraai nieuw postkantoor geopend werd: “Een aanwinst voor de bevolking van Glanerbrug en een belangrijke voorziening in de samenleving”, aldus de woorden van toenmalig directeur Dekens van het hoofdpostkantoor te Enschede.

Lees meer: Postgeschiedenis

Het Bultserve

Theo Kamphuis

Rond 1925 is het afgelopen met het Bultserve (of erve Bult). Zeker drieëneenhalve eeuw was het een belangrijk agrarisch bedrijf in het dal van de Glanerbeek, samen met de erven Schipholt en Schildkamp. De oudste vermeldingen van de naam Bult zijn van 1601 en 1618.

De graaf van Bentheim

Het ‘Verpondingsregister van Twente van 1601’, een belastingregister, schrijft over het erve Bult:

Lees meer: Het Bultserve

PADEN IN GLANERBRUG.


Hennie Stip


Glanerbrug is ontstaan doordat men in het Glanerveld boerderijen bouwde. Tussen deze woningen liepen paden die niet volgens een van tevoren ontwikkeld plan werden aangelegd, maar uit de dagelijkse noodzaak ontstonden. Toen door de opkomst van de textielindustrie de bevolking toenam en er meer woningen kwamen en er vervolgens wegen werden aangelegd, bleven de oude paden in gebruik. Pas bij de ontwikkeling van ‘dorp’ tot ‘stad’ zijn deze paden grotendeels verdwenen, al zijn er nog wel stukken van terug te vinden. In dit artikel worden oudere straatnamen, voor zover bekend, tussen haakjes achter de huidige namen geplaatst.

Lees meerPaden in Glanerbrug