HKG

Historische Kring Glanerbrug

PADEN IN GLANERBRUG.


Hennie Stip


Glanerbrug is ontstaan doordat men in het Glanerveld boerderijen bouwde. Tussen deze woningen liepen paden die niet volgens een van tevoren ontwikkeld plan werden aangelegd, maar uit de dagelijkse noodzaak ontstonden. Toen door de opkomst van de textielindustrie de bevolking toenam en er meer woningen kwamen en er vervolgens wegen werden aangelegd, bleven de oude paden in gebruik. Pas bij de ontwikkeling van ‘dorp’ tot ‘stad’ zijn deze paden grotendeels verdwenen, al zijn er nog wel stukken van terug te vinden. In dit artikel worden oudere straatnamen, voor zover bekend, tussen haakjes achter de huidige namen geplaatst.

Lees meerPaden in Glanerbrug