Archief Brugger Zangers naar Historische Kring Glanerbrug

Op 2 september 2021 is het complete archief van de in 2020 opgeheven “De Brugger Zangers” overgebracht naar de Historische Kring Glanerbrug. Behalve dit complete archief zijn al eerder de archieven van Jongerensociëteit “De Grenspoal”, van de “Brugger Daansers” en delen van het archief van vv. Glanerbrug in het bezit van de HKG gekomen. De materialen van “De Brugger Zangers” zullen worden gesorteerd, gedigitaliseerd en veilig opgeborgen zodat ze voor het nageslacht bewaard blijven.

Bennie ten Thij draagt het archief over aan Willie Meester