HKG

Historische Kring Glanerbrug

 Wieger was lid van de Ordedienst die in september 1944
opging in de Binnenlandse Strijdkrachten (BS).
  
April 1945

De bevrijding van Losser komt vanuit Glanerbrug.


Toen de Engelsen voorbij de fabriek van Van Heek waren, ging de heer Kleerebezem
naar de fabriekstoren om de Nederlandse vlag uit te hangen. Het dundoek hangt nog
niet in top of het wordt van alle kanten beschoten. Kleerebezem wacht enige tijd en
probeert het dan opnieuw. Nu met goed gevolg, waarschijnlijk zijn de Duitsers, die zich
aan de Dinkel verschanst hadden, gevlucht richting het thuisland.

Voor de dorpsbewoners schijnt het feit dat de nationale driekleur op Van Heek wappert,
terwijl men in het dorp nog niet bevrijd is, een diep emotioneel gebeuren te zijn geweest.

De Binnenlandse Strijdkrachten (BS) liepen gewapend aan beide kanten van de weg langs
de Gronausestraat richting dorp.

Ter hoogte van kapper Brilman komt iemand melden dat er zich in het huis van meester
Pieterson, tegenover café Schorfhaar, nog Duitsers bevinden. Een aantal strijders gaat
over de Hogeweg door de tuin en dringt via de achterdeur het huis binnen. Tegelijkertijd
komen er ook bevrijders door de voordeur het huis binnen. Het ongeluk wil dat men van
elkaar niet weet hoe men in deze situatie moet handelen zodat, toen een van de eerste
mensen de schuifdeuren opende, de binnenkomende groep het vuur opende waardoor
men elkaar beschoot met als dramatisch gevolg één dode.

Mevrouw Pieterson, die thuis kwam van een bevalling, ze was vroedvrouw, werd tegemoet
gelopen met het bericht:

”Juffrouw ie mot nich schrikken mer der ligt nen doden bie oe in de kökken ......”.


"Op dinsdag 3 april 1945 had er een droevig ongeval plaats. Een BS patrouille, bestaande uit
leden van het Strijdend Gedeelte (SG), was erop uit getrokken om een klein weerstandsnest
van de Duitsers in Glane op te ruimen. De weerstand was voor de patrouille te groot en vroeg
versterking. Eén van de flinkste Ordedienst mannen Wieger Jonker, gehuwd en vader van
4 kinderen, een enthousiast strijder voor zijn vaderland meldde zich onmiddellijk om mee te
gaan. Bij het huisdoorzoeking in een boerderij drong hij de ene deur binnen en SG-man Altena
andere. Toen Wieger Jonker de deur zag open gaan, schoot hij Altena rakelings langs het hoofd.
Deze meende dat hij te doen had met een Duitse soldaat. Altena reageerde onmiddellijk met
een schot, dat helaas Wieger Jonker in het hoofd trof.

Wieger overleed ter plaatse om 09.30 uur.


Gisterenmiddag werd Wiegert begraven, gedragen door 4 man van de Ordedienst en 4 man
van het Strijdend Gedeelte onder leiding van de SG commandant van het Harry Saathof.
Aan de groeve sprak een vertegenwoordiger van het Algemene Commando alhier. Boswinkel
sprak als sectie commandant van Wieger Jonker en Van der Meer als groeps commandant.

Het was een ontroerende begrafenis.
Ds. B.J.,A. Streefkerk, Gereformeerd Predikant te Glanerbrug, had de leiding van de begrafenis
en sprak woorden van troost

Wieger Jonker vond zijn rustplaats op de begraafplaats Doodenzorg te Glanerbrug
in een koopgraf in vak I, nr. 179Foto: doodenzorgglanerbrug.nl (23 mei 2014)

In 1983 volgde de herbegrafenis van Wieger op het Nationaal Ereveld te Loenen (GL)
Foto's: André Reijniers (31 juli 2011)

Wieger Jonker heeft nu zijn laatste rustplaats gevonden in vak E, nr. 1324.Foto: Oorlogsgravenstichting
 
De naam van Wieger Jonker staat ingegraveerd op het 'Provinciaal Verzetsmonument
Overijssel' in Markelo (gemeente Hof van Twente). Het monument bestaat uit drie grote
zuilen van natuursteen. Tegen de zijkant van elke zuil is een beeld geplaatst: links en
rechts een staande mannenfiguur en in het midden een staande vrouwenfiguur.

Op de drie zuilen zijn de namen van 470 omgekomen verzetsmensen uit de provincie
Overijssel aangebracht.

Het monument is ontworpen door Titus Leeser (1903-1996). De onthulling heeft plaats
gevonden op 2 mei 1953.

Omdat het oorspronkelijke monument in zeer slechte staat verkeerde, is het gedenkteken
in 2004 gereconstrueerd.

www.facebook.com Oud Markelo
  
Een woord van dank gaat uit naar dhr. W. Meester te Glanerbrug

Bronnen o.a.:


"Opstaan 't is Oorlog!", Glanerbrug een grensdorp in oorlogstijd
Uitgave: Stichting Historische Sociëteit Enschede Lonneker,
werkgroep Glanerbrug, november 2015

"Een Laatste Saluut", Fryslân in de oorlog
Jack Kooistra
Uitgeverij PENN, Leeuwarden, 2005

enschedepubliek.hosting.deventit.net
oorlogsgravenstichting.nl
www.4en5mei.nl
www.delpher.nl
www.historischekringlosser.nl


.